Auschwitz-Birkenau

Koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau bol založený v roku 1941 neďaleko mestečka Osvienčim. Jednalo sa o najväčší nacistický vyhladzovací tábor. Od roku 1941 do roku 1945 tu bolo popravených okolo 1,1 milióna ľudí, okolo 900 000 ľudí bolo hneď po privezení poslaných do plynových komôr a asi 200 000 ľudí tu zomrelo na následky podvýživy, týrania, lekárskych pokusov či chorôb. Koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau sa stal symbolom genocídy asi 6 miliónov ľudí, prevažne Židov. V roku 1971 bol zapísaný do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. 

 Celkovo bolo z územia dnešného (nie vtedajšieho) Slovenska deportovaných do Osvienčimu 65 692 osôb. Nie všetci boli deportovaní do tábora Auschwitz-Birkenau, pretože prvé transporty došli do tábora Auschwitz I v období začiatku výstavby nového komplexu v Birkenau. Podľa údajov repatriačných úradov sa z nich vrátilo v roku 1945 celkovo 348 osôb. Z územia vtedajšieho Slovenska boli deportácie vykonané v troch etapách:

 1. etapa: marec až apríl 1942, deportovaní boli práceschopní muži a ženy, slobodní bez rodinných príslušníkov vo veku 16 až 35 rokov v počte asi 17 000 osôb.

 2. etapa: apríl až august 1942, rodiny a rodinní príslušníci z prvých transportov. Deportovaných bolo asi 35 000 osôb.

 3. etapa: september až október 1944. Deportované boli slovenské rodiny po Slovenskom národnom povstaní v počte asi 13 692 osôb.


WIKIPEDIA

16879