Dachau

Koncentračný tábor Dachau bol prvý koncentračný tábor, určený pre politických väzňov. Náchádzal sa neďaleko mesta Dachau, ktoré je asi 16 km na severozápad od Mníchova.

15028

Zdroj: ushmm.org

Tábor bol založený už v roku 1933 Hitlerovou NSDAP. Heinrich Himmler tábor oficiálne označil ako ,,tábor pre politických väzňov“. Dachau slúžil ako prototyp a vzor pre ďalšie koncentračné tábory ktoré ho nasledovali.

Napriek tomu, že tábor bol pôvodne vystavaný len pre 5 000 väzňov, ktorí boli normálne odsúdení, časom sem začali prichádzať aj Židia, či homosexuálovia bez rozhodnutia súdu. Táborom prešlo viac ako 200 000 väzňov z 30 krajín, z toho 2/3 tvorili politický väzni. Priamo v tábore pritom údajne zomrelo 25 613 väzňov a v jeho ,,pobočnách“ ďalších 10 000. Väčšina z nich zomrela na podvýživu, choroby či samovraždy. V roku 1945 tu tiež vypukla týfusová epidémia, na následky ktorej veľa väzňov podľahlo.

Dachau

Zdroj: br.de

Bol druhým táborom, ktorý oslobodila anglická a americká armáda. Stal sa teda jedným z prvých miest, ktoré západu priblížili nacistickú brutalitu. Oslobodenie prebehlo 29. apríla 1945 a v tábore sa v tom čase nachádzalo 32 000 väzňov. V ten istý deň došlo aj k ,,Masakru v Dachau“.

Masaker v Dachau – Počas Masakru v Dachau boli 45. pešou divíziou americkej armády po oslobodení tábora zabití niektorí príslušníkovia Waffen-SS. Podľa oficiálnej správy ich bolo popravených najmenej 300.


Zdroj