Židovský kódex

Jedným z najzásadnejších zákonov, ktoré potláčali práva Židov v Slovenskom štáte bol židovský kódex. Tu si môžeš prečítať jeho najkrutšie časti: 198/1941 Sl.z. Nariadenie zo dňa 9. septembra 1941 o právnom postavení Židov. Vláda Slovenskej republiky podľa § 1 zákona č. 210/1940 Sl.z. nariaďuje: § 8. (1) Židia sú povinní nosiť židovské označenie. Podrobnosti o … Continue reading Židovský kódex